Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12. Зберігання цибулі та часнику

Для вирощування цибулі й часнику з високою лежкістю треба виконувати певні вимоги залежно від біологічних особливостей цих культур, зокрема, висівати районовані (краще місцеві) сорти, попе­редником яких є зернові на родючих ґрунтах суглинкового чи супі­щаного гранулометричного складу з реакцією, близькою до нейтра­льної, та добрим забезпеченням як головними елементами живлен­ня, так і мікроелементами, у тому числі й сіркою. Вологість ґрунту у перший період вегетації має становити 80 %, у другий — 70 % по­вної польової вологоємності. Краще зберігається часник літнього садіння, цибуля, посаджена у строки, які забезпечують нормальне дозрівання цибулин. Останнє можна регулювати за допомогою за­ходів агротехніки, наприклад рівномірно сіяти, що забезпечує ви­рощування сталого врожаю, який дозріває одночасно і в короткі строки.

Цибуля гострих сортів має тривалий період спокою і добру леж­кість. Напівсолодкі й солодкі сорти — малозачаткові, генеративний розвиток їх відбувається швидше, тому вони мають менший період спокою і гіршу лежкість.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

12. Зберігання цибулі та часнику