Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РЕСУРСІВ

Спільною рисою попиту на будь-який ресурс є його похідний характер. Однак залежно від особливостей самого ресурсу, типу ринку, ступеня державного втручання у механізми саморегулювання процес ці­ноутворення на ринках різних ресурсів має свою спе­цифіку. Розглянемо детальніше, як формуються заро­бітна плата, економічна рента, позичковий відсоток та підприємницький доход.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

12. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РЕСУРСІВ