Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12.4. Підприємницький доход та економічний прибуток

Підприємницький  доход,  або  прибуток,   —  це доход, який приносить реалізація підприємницьких здібностей. Він складається з нормального та еконо­мічного прибутку. Нормальний прибуток — це мі­німальний доход, або плата, необхідний для утриман­ня підприємця у певній галузі виробництва. Як уже зазначалося, за своєю суттю нормальний прибуток належить до внутрішніх (прихованих) витрат. Еко­номічний прибуток — це залишок загального дохо­ду після вирахування всіх витрат. В умовах конку­рентної моделі ринку при статичній економіці еконо­мічний прибуток завжди дорівнює нулю.