Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

13. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

До цього часу ми розглядали, як досягають piвно ваги окремі економічні суб'єкти (рівновага споживаї ча та рівновага фірми) чи окремі сектори ринку (ри нок товарів, ринок ресурсів). Для цілісного уявлені-про функціонування мікросистеми необхідно розгля нути, як зміна ситуації на одному ринку трансфо мується у зміни на інших ринках. Потребує додат-кового аналізу механізм перерозподілу ресурсів між окремими частинами загального ринку та досягнен­ня найвищої загальної ефективності функціонування економічної системи.