Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1. Сутність, зміст та мета тотальної системи управління якістю продукції та виробництва

Однією з найбільш значних за останні роки інновацій у сфері забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності стало впровадження в діяльність сучасних підприємств тотальної системи управління якістю (ТQM). Її широке практичне застосування в розвинутих країнах почалося з кінця 80-х років ХХ століття завдяки дослідженням Е. Лемінга, Дж. Юрана та Ф. Кросбі.

Так, Е.Демінг на основі „петлі (спіралі) якості” розробив інструменти і процедури, неперервного вдосконалення якості, що отримали назву циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act). Цей цикл („плануваня-виконання-перевірка-реалізація”), який також має назву „колесо Демінга”, став основою системи  ТQM. Сутність циклу PDCA полягає в тому, що на всіх етапах свого функціонування система управління якістю (згідно з розвитком життєвого циклу або спіралі якості) повинна проходити такі основні фази, що періодично повторюються:

-         планування, яке визначає питання (зони, теми тощо), які потребують удосконалення, а також функції та інструменти їх дослідження;

-         виконання, яке передбачає планування конкретних контрзаходів усунення причин відхилень та їх реалізацію;

-         перевірку, яка передбачає підтвердження ефекту від контрзаходів та їх стандартизацію;

-         реакцію, що включає оцінювання всієї процедури.

Організація системи управління якістю на підприємстві полягає у створенні організаційної структури в межах підприємства, яка охоплює всі сфери його діяльності й підрозділи в сукупності з відповідними функціями, процесами та ресурсами, що забезпечують здійснення ефективного функціонування даної системи на всіх етапах її життєвого циклу і в кожному її елементі.

Такою системою є ТQM – основа діяльності сучасних підприємств і міжнародних стандартів ІСО серій 9000 із питань організації забезпечення належного рівня якості продукції та виробництва.

Концепція ТQM передбачає цілеспрямоване й належно скоординоване використання методів управління якістю на всіх етапах виробничої діяльності – від досліджень та розроблень до післяпродажного  обслуговування за цільності системи управління і сфери реалізації при раціональному використанні технічних та інших можливостей. Тотальне управління якістю включає:

1.     Контроль у процесі розроблення нової продукції.

2.     Оцінювання якості дослідного зразка, планування (проектування) якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінювання й планування якості матеріалів, що постачаються.

 

Таблиця 1. Загальний план неперервного формування і підвищення якості

 

Фаза PDCA

Етап загального плану

Функція, яку потрібно здійснити

Інструмент

Планування

1. Визначення основних питань і завдань

- Спостереження, збирання інформації, визначення кола питань, що допоможуть формувати і підвищити якість

- Визначення загальної концепції вирішення основних проблем та завдань підвищення якості

- Стандартизація

- Підвищення кваліфікації робітників

- Миттєве реагування на відхилення та їх попередження у майбутньому

2. Моніторинг та оцінювання поточної ситуації

- Збирання інформації за напрямами контролю якості

- Визначення пріоритетних напрямів

- Розв’язання найбільш складних завдань

- Складання контрольних графіків, гістограм, використання інших методів спостереження, аналізу

3. Здійснення аналізу

- Складання переліку можливих основних причин найбільш складних проблем

- Дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків

- Структуризація інформації та визначення ієрархії у причинно-наслідкових зв’язках

- Дослідження основної структури

- Використання методів оброблення й аналізу інформації

- Ієрархічне уявлення основних проблем і причин їх появи

Виконання

4. Планування контрзаходів для усунення причин та їх реалізація

- Вибір і планування контрзаходів для усунення причин проблеми

- Експериментальне дослідження дієвості контрзаходів та їх промислове освоєння

- Удосконалення або заміна матеріалу, обладнання, технологій

- Підвищення кваліфікації та досвіду

Перевірка

5. Підтвердження ефекту від контрзаходів і їх стандартизація

- Збирання інформації про ефективність контрзаходів

- Аналіз порівняння результатів здійснення контрзаходів

- Зміна стандартів, ТУ та інших нормативів

- Усі основні інструменти контролю й забезпечення якості

Реакція

6. Оцінювання всієї процедури

- Удосконалення збирання та аналізу інформації, процедур та інструментів вирішення проблем якості

- Удосконалення існуючих та використання нових інструментів якості

 

Мета тотального управління якістю – досягти більш високого рівня якості продукції та послуг.

Викладена загальна концепція ТQМ дає змогу побудувати схему широкого розуміння тотального управління якістю в межах підприємства з урахуванням зовнішнього середовища, з яким більш-менш безпосередньо дана система взаємодіє (рис. 1).

 

 

 

 
 
 

 

 

 


                                                                                      

Безперервне                                                                  Програма підвищення

вдосконалення                                                                           якості

 

 

 

 

 

 

        ЯКІСТЬ                                                               П’ЯТЬОХ „m”                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


                                          

Рис. 1. Широке розуміння загального управління якістю

 

Якість залежить від численних і різноманітних факторів, які необхідно врахувати при втіленні згаданої системи ТQМ. Для цього використовують три основних групи методів її реалізації: навчання якості; її стимулювання; методи контролю роботи з підвищення рівня якості.

У підсумку необхідно підкреслити, що реалізація тотальної системи управління якості забезпечує отримання конкурентоспроможної продукції. Однією з провідних процедур цієї системи є виконання циклу PDCA („планування-виконання-перевірка-реакція”). Воно здійснюється у вигляді розроблення й реалізації загального плану неперервного вдосконалення якості.

На практиці система тотального управління якістю реалізується шляхом використання її інструментарію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+