Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Сертифікація продукції і систем якості

В умовах конкуренції відповідного ринкового сегмента в Україні та інших розвинутих країнах, можливе тільки за надання потенційному споживачеві достовірної інформації про якість товару (продукції, послуг, робіт, виробництва тощо). Це можливо зробити за рахунок здійснення такого виду контролю, як сертифікація.

Сертифікація продукції – це процес випробувань товару на відповідність стандартним вимогам під час його реалізації. Це визначення було розроблено спеціальним комітетом із питань сертифікації Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО).

Виходячи з вимог Законів України „Про захист прав споживачів”, „Про охорону праці”, а також торговельних інтересів нашої країни на міжнародному ринку, з 1993 р. сертифікацію продукції в Україні здійснюють у рамках вимог створеної державної системи сертифікації – УкрСЕПРО.

За правилами УкрСЕПРО в Україні виконують взаємопов’язані види діяльності, такі як:

1)    сертифікація продукції (процесів, послуг),

2)    сертифікація системи якості,

3)    атестація виробництва,

4)    акредитація випробувальних лабораторій,

5)    акредитація органів із сертифікації продукції,

6)    акредитація органів із сертифікації систем якості,

7)    атестація аудиторів за видами діяльності.

Загальне керівництво системою здійснює національний орган із сертифікації – Держстандарт України.

Діяльність щодо сертифікації в Україні базується на 12 стандартах:

1.      ДСТУ 3410-96 – Основні положення;

2.      ДСТУ 3411-96 – Вимоги до органів сертифікації продукції і порядок їх акредитації;

3.      ДСТУ 3412-96 – Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

4.      ДСТУ 3413-96 – Порядок проведення сертифікації продукції;

5.      ДСТУ 3414-96 – Атестація виробництва. Порядок здійснення;

6.      ДСТУ 3415-96 – Реєстри системи;

7.      ДСТУ 3416-96 – Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації;

8.      ДСТУ 3417-96 – Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується;

9.      ДСТУ 3418-96 – Вимоги до аудиторів і порядок їх атестації;

10.  ДСТУ 3419-96 – Сертифікація систем якості. Порядок проведення;

11.  ДСТУ 3420-96 – Вимоги до органів сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;

12.  ДСТУ 3498-96 – Бланки документів. Форм й опис.

Сертифікованій продукції присвоюється сертифікат і видається свідоцтво про визнання.

Продукцію, яка пройшла сертифікацію випробування, позначають національними знаками відповідності. Знак відповідності призначений для інформування споживачів про те, що продукція сертифікована згідно з правилами УкрСЕПРО.      Підприємства та організації мають право використовувати знак відповідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію.

На рис. 3 зображені національні знаки відповідності, які інформують споживача, що:

а) продукція пройшла випробування з усіх показників обов’язкових вимог до неї;

б) продукція відповідає всім вимогам нормативних документів;

в) продукція відповідає лише окремим вимогам споживачів.

..............

Рис. 3. Національні знаки відповідності на продукцію

 

Важливою проблемою для українських підприємств є доведення діючих систем якості до рівня відповідності вимогам міжнародних стандартів ІСО. Можна виділити наступні основні етапи вирішення даної проблеми:

1-й етап. Організація робіт з удосконалення діючої на підприємстві  системи якості.

2-й етап. Дослідження виробництва конкретної продукції та аналіз існуючої (діючої) нормативно-технічної документації із якості.

3-й етап. Розроблення комплексного проекту створення системи якості підприємства згідно з вимогами міжнародних стандартів ІСО серії 9000. Цей етап передбачає формування документальної частини системи якості за всіма напрямами її створення.

4-й етап.    Практична реалізація та апробація елементів системи якості.

5-й етап. Підготовка системи якості підприємства до її сертифікації і проведення самої сертифікації.

Сертифікація системи якості підприємства на її відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000 здійснюється спеціальними міжнародно визнаними аудиторськими фірмами, які визначені Міжнародною організацією стандартизації ІСО та її відповідним комітетом СЕРТИКО ІСО. Отримання підприємством сертифікатів міжнародного зразка дає йому право на реалізацію продукції майже у 100 країнах світу, що є членами ІСО.

Сучасні підприємства, які реалізують свою продукцію на світовому ринку, також (за необхідності) здійснюють сертифікаційне супроводження проектів виробничо-технологічних комплексів при їх створенні та модернізації (реструктуризації).

Усі заходи, які пов’язані зі стандартизацією і сертифікацією систем якості підприємств, дозволяють створювати конкурентоспроможне виробництво та ефективно реалізовувати конкурентоспроможну продукцію на основі організації тотального управління цими процесами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+