Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.5. Контрольні питання

Контрольні питання

Які основні елементи маркетингу?

Що таке маркетингова цінова політика?

Які чинники мають ураховуватися при плануванні каналів розподілу продукції?

Що передбачає просування товару?

Які три основні чинники визначають процес ціноутворення?

Який існує зв’язок між ціною і собівартістю продукції?

Які побічні чинники, крім трьох основних, впливають на ціно-
утворення?

Як цінова еластичність продукції впливає на формування її ціни?

Які чинники впливають на рівень пропозиції продукції на ринку?

Які існують підходи (методи) у ціноутворенні на продукцію?

У чому полягає суть ціноутворення на основі виробничих витрат?

Що таке і як визначається націнка на собівартість?

Що таке і як визначається торгова націнка?

Що таке і як визначається маржа?

Який існує зв’язок між націнкою на собівартість, маржею та торговою націнкою?

У чому полягає взаємозв’язок ціноутворення і маржинальних витрат?

Яка роль класифікації виробничих витрат при ціноутворенні на продукцію?

Яка роль альтернативних витрат у системі ціноутворення?

Яка роль безготівкових витрат у системі ціноутворення?

У чому суть маркетингової стратегії підприємства?

Які основні завдання розробки маркетингової стратегії?

Які існують найпоширеніші маркетингові стратегії?

На які запитання необхідно дати відповідь визначаючи маркетингову стратегію?

Що таке маркетингові дослідження та які їхні цілі?

Які існують інструменти збору інформації під час маркетингових досліджень?

Які етапи маркетингового дослідження?

Що таке маркетинговий план та яка мета його розробки?

Які класифікаційні ознаки маркетингового плану?

Яка структура маркетингового плану?

Які основні цілі можуть формулюватися у маркетинговому плані?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+