Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.4. Розробка маркетингового плану підприємства

12.4. Розробка маркетингового плану підприємства

Маркетинговий план — це письмовий документ, який містить розподілені за плановим періодом завдання та заходи з розвитку маркетингового комплексу підприємства. Маркетингові плани розрізняються:

за плановим періодом:

короткострокові — до одного року;

середньострокові — один рік плюс окремі прогнози;

перспективні — понад один рік;

за об’єктом планування:

для окремого товару;

для номенклатурної позиції;

для всієї продукції підприємства;

за методом розробки:

зверху вниз;

знизу вверх;

за географічним охопленням:

за окремими регіонами;

глобальні плани.

Структура маркетингового плану може виглядати так:

Резюме.

Аналіз досягнутого рівня:

історична довідка;

ситуаційний аналіз;

аналіз продажу;

аналіз привабливості галузі;

планові очікування, прогнози.

Маркетингові цілі.

Маркетингова стратегія.

Маркетингові програми.

Фінансові документи:

бюджети;

прогноз прибутків, збитків.

Моніторинг та контроль виконання.

Резюме маркетингового плану повинно містити стислу характеристику самого маркетингового плану із зазначенням найвагоміших показників. Зазвичай воно складається після завершення процесу розробки та узгодження даного плану.

В аналізі досягнутого рівня підприємства дається історична довідка про його стан і діяльність та наводяться основні показники діяльності підприємства у динаміці. Цей розділ плану повинен також містити опис цільового ринку й положення підприємства на ньому. Дається опис ринку щодо його розміру, основних сегмен-
тів і потреб покупців, проводяться аналіз факторів середовища, огляд основних товарів, наводяться перелік конкурентів та їх оцінка, показані канали розповсюдження продукції. Розділ також містить аналіз привабливості галузі загалом і за конкретними цільовими ринками. Наприкінці повинні бути представлені аналіз продажу, основні показники в динаміці та висновки, тобто на основі наведених даних мають бути розроблені прогнози продажу і становища підприємства на ринку на плановий період.

Окрема увага має бути приділена маркетинговим цілям, які викладаються в окремому розділі. Маркетингові цілі повинні бути чітко визначені, мати часові обмеження та кількісний вираз і можуть бути такими:

збільшення чисельності покупців у наступному плановому році;

зростання ринкової частки до кінця маркетингового року;

підвищення обізнаності споживачів щодо асортименту про-дукції, яка випускається підприємством;

реалізація в новому році продукції А на цільовому ринку Б.

Маркетингова стратегія викладається в окремому розділі. Дається опис стратегії та її обґрунтування.

Маркетингові програми передбачають перелік дій підприємства для досягнення маркетингових цілей, наприклад, поширення реклами у засобах масової інформації, проведення презентацій і рекламний акцій, розповсюдження рекламних сувенірів між клієн-
тами тощо.

У розділі «Фінансові документи» наводяться фактичні дані за попередні роки та надаються прогнози щодо майбутніх витрат і надходжень від маркетингової діяльності. Тут передусім складається бюджет маркетингу, який передбачає повний перелік усіх витрат на маркетинг, зокрема розробку та просування товару, на розповсюдження, на маркетингові програми, а також містить прогноз надходжень, які очікуються в результаті маркетингових дій. Бюджет може складатися з урахуванням показників цільового прибутку й на основі оптимізації прибутку. Всі ці методи також передбачають застосування методів та інструментів математичного програмування.

Моніторинг і контроль за виконанням маркетингових планів полягають у тому, що спеціалісти з маркетингу зіставляють поточні показники з плановими та відповідно коригують план. Наприклад, контроль прибутковості передбачає визначення фактичної прибутковості різних товарів, територій (регіонів), сегментів ринку, торговельних каналів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+