Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.2. Використання електронних таблиць при бюджетному плануванні

14.2. Використання електронних таблиць при бюджетному плануванні

Зручним засобом при бюджетному плануванні є електронні таблиці, зокрема програма Excel. За допомогою цих таблиць легко здійснювати бюджетне планування: розробляти вироб­ничі бюджети за видами продукції, часткові бюджети, бюджети
руху готівки, бізнес-плани, інвестиційні проекти тощо, а також можна розв’язувати невеликі кореляційні задачі, обробляти статистичну інформацію та здійснювати її аналіз.

На рівні аграрного підприємства використання електронних таблиць дає змогу проводити оперативне планування і контроль за діяльністю виробничих підрозділів. При цьому дана робота може здійснюватися безпосередньо на виробництві — у тракторній бригаді, автопарку, ремонтній майстерні, на молочнотоварній фермі. Це досягається завдяки простоті користування електрон­ними таблицями та можливості забезпечення комп’ютерами виробничого підрозділу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+