Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

15.1. Загальна характеристика Міжнародної організації праці

Міжнародна організація праці (МОП) створена на основі статутного принципу, відповідно до якого загальний і міцний мир може бути встановлений тільки на основі соціальної справедливості.

МОП розробила такі критерії індустріального суспільства, як восьмигодинний робочий день, захист материнства, законодавство, що забороняє використання дитячої праці, і цілий ряд заходів, що сприяють безпеці на робочих місцях і нормальним трудовим відносинам.

МОП є міжнародною інституціональною структурою, що дозволяє розглядати питання і знаходити відповідні рішення, що сприяють поліпшенню умов праці в світі.

Міжнародна організація праці з'явилася разом з Лігою Націй на підставі рішення Версальського договору в 1919 р. Вона була заснована для вираження зростаючої стурбованості з приводу соціальної реформи після першої світової війни і впевненості в тім, що будь-яка реформа повинна проводитися на міжнародному рівні.

Основними завданнями МОП є:

1.    розробка міжнародної політики і програм, спрямованих на вирішення соціально-трудових проблем;

2.    створення і прийняття міжнародних трудових норм у вигляді Конвенцій і Рекомендацій з метою здійснення відповідної політики;

3.    допомога країнам-учасницям у вирішенні соціально-трудових проблем (так зване технічне співробітництво);

4.    захист прав людини (права на працю, на об'єднання, захист від примусової праці, дискримінації і т.п. );

5.    боротьба з бідністю, за поліпшення життєвого рівня трудящих, розвиток соціального забезпечення;

6.    розробка програм покращення умов праці і виробничого середовища, техніки безпеки і гігієни праці, охорона і відновлення навколишнього середовища;

7.    сприяння організаціям трудящих і підприємців у їхній роботі разом з урядом по регулюванню соціально-трудових відносин;

8.    розробка заходів для захисту найбільш уразливих груп трудящих: жінок, молоді, інвалідів, людей похилого віку, трудящих-мігрантів.

В сучасних умовах виникла необхідність визначити пріоритети діяльності МОП, які можна звести до наступних:

1.    підтримка процесу демократизації, для того щоб він сприяв розвитку трипартизму, діалогу між трьома названими партнерами в кожній державі;

2.    продовження боротьби з бідністю і, особливо, за рахунок збільшення зайнятості, зокрема  шляхом організації широкої перепідготовки робочої сили;

3.    захист трудових і цивільних прав трудящих у всіх його формах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+