Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

15.2. Суб’єкти Міжнародної організації праці та сфера їх діяльності

Структура МОП є досить складною і розгалуженою. Вона представлена на рис. 15.1.

Міжнародна конференція праці (МКП). Це вищий орган МОП. Її робота визначається спеціальним Регламентом. Міжнародна конференція праці збирається щорічно, як правило на початку червня в Женеві.

 

Рис. 15.1. - Структура Міжнародної організації праці

 

МКП визначає в цілому напрямок роботи МОП, обговорює світові проблеми соціального стану праці, розробляє і затверджує міжнародні норми


праці у вигляді конвенцій і рекомендацій, приймає резолюції з окремих питань діяльності Організації. Засоби Організації формуються в основному за рахунок внесків держав-членів.

Велика увага в роботі організації приділяється питанням соціально-трудових відносин, організації тристороннього співробітництва, для забезпечення пошуку найбільш прийнятних рішень соціально-економічних проблем.

Галузеві комітети. Галузеві комітети створені поза рамками Конференції для обговорення на міжнародному рівні соціально-трудових проблем, характерних для окремих галузей народного господарства.

Регіональні конференції. Регіональні конференції збираються для підтримки постійних зв'язків МОП з різними частинами світу і вивчення   соціально-економічних змін, що відбуваються там.

Комітети, як і конференції, мають тристороннє представництво і сприяють наступності і реалізації рішень МОП у регіонах.

Адміністративна рада. Адміністративна рада є виконавчим органом МОП. Вона керує роботою МОП у період між конференціями, впроваджує в  життя її рішення, завчасно визначає порядок денний Конференції й інших нарад, координує діяльність Міжнародного бюро праці (МБП), а також різних комітетів, створених при Адміністративній раді. Адміністративна рада обирає Генерального директора МБП і контролює його роботу, розглядає проект бюджету, представлений МБП, а також фінансові кошториси, що потім виносяться на схвалення сесії Конференції.

Міжнародне бюро праці (МБП). МБП, штаб-квартира якого знаходиться в Женеві, є постійним секретаріатом МОП, її адміністративним і виконавчим органом, дослідницьким і інформаційним центром.

МБП виконує роль світового дослідницького і соціально-інформаційного центра з соціально-трудових проблем. Воно здійснює збір і поширення інформації з усіх питань, що відносяться до міжнародного регулювання умов праці і становища трудящих. Бюро вивчає питання, які передбачається винести на розгляд Конференції, у тому числі з метою прийняття міжнародних конвенцій і рекомендацій, а також проводить різні спеціальні обстеження, передбачені дворічними програмами. З доручення Адміністративної ради бюро готує документацію з питань порядку денного Конференції й Адміністративної ради, надає допомогу урядам на їхнє прохання і в міру своїх можливостей у підготовці проектів національних законодавчих актів; спостерігає за дотриманням прийнятих і ратифікованих конвенцій; видає різного роду книги з соціально-трудових питань, що представляють міжнародний інтерес.

Бюро займається також набором експертів, що направляються головним чином у країни, що розвиваються, для здійснення проектів допомоги їм МОП.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+