Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.1. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Інформація є не менш важливим ресурсом і об'єктом управління, ніж трудові, фінансові чи природні ресурси. Для виконання маркетингових завдань і досяг­нення ринкового успіху підприємству необхідна актуальна, достовірна та вичерп­на інформація про клієнтів, конкурентів, постачальників, посередників. Не менш важливо здійснювати моніторинг економічних, демографічних, політичних, нау­ково-технічних факторів, які впливають на маркетингову діяльність підприємств.

Протягом тривалого періоду часу інформаційному забезпеченню на вітчиз­няних підприємствах приділялось недостатньо уваги, що спричинило існування так званого „інформаційного вакууму". Переорієнтація країни на ринкову еконо­міку, формування конкурентного ринкового середовища сприяють відмові від не­гативної тенденції та зумовлюють необхідність створення на підприємствах мар­кетингової інформаційної системи (МІС).

Після вивчення розділу Ви зможете:  

• охарактеризувати фактори макро- і мікросередовища, в якому функціонує під­приємство;

• описати основні складові маркетингової інформаційної системи;

•  перерахувати етапи маркетингового дослідження;

• порівняти переваги і недоліки різних видів маркетингової інформації та мето­дів її збирання.
raboche-zerkalo-1win
1xbet zerkalo tut
leonbets zerkalo
1xbet zerkalo seychas
1xbet aktualnoe zerkalo
1win zerkalo
rabochee zerkalo leonbets
rabochee zerkalo 1xbet segodnya