Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Для визначення свого місця на будь-якому ринку (споживчому, чи ринку організацій-споживачів) виробник повинен його ретельно проаналізувати. Дослі­дження та аналіз ринку — це не самоціль, а джерело інформації для прийняття менеджером із маркетингу ефективного управлінського рішення. Аналіз ринку починається з дослідження поведінки покупців та з'ясування основних мотивів придбання ними товарів та послуг. Адже покупці по-різному використовують то­вари, а головне — купують їх, керуючись різними мотивами. Тому виробникам варто поділити ринок на певні сегменти за цими мотивами та іншими ознаками, а вже потім пропонувати цільовим споживачам товар, вироблений із максимальним урахуванням цих ознак.

До проблем, що їх розглядають у ході комплексного дослідження ринку, нале­жать визначення місткості ринку та окремих його сегментів, кон'юнктурні та про­гнозні дослідження обсягів збуту, аналіз практики діяльності конкурентів та ін. У ході дослідження важливо визначити привабливі напрями майбутніх маркетинго­вих зусиль підприємства, а також окреслити зони підвищених ризиків і небезпек, яких треба уникати.

Після вивчення розділу Ви зможете:

• осягнути специфіку роботи на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів;

• описати процес прийняття споживачем рішення про купівлю товару
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.2. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ