Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2. Рада представників та об’єднань суб’єктів туристичної діяльності. Туристська асоціація України

При ДК МПСТ України може бути створена рада представників суб’єктів туристичної діяльності, яка є дорадчим органом і діє у відповідності з положенням про раду, затвердженого  ДК МПСТ України [17, ст.6].

Суб’єкти туристської діяльності з метою покращання обслуговування туристів, втілення позитивного досвіду роботи можуть створювати свої об’єднання або асоціації, наприклад, Туристська асоціація України, які діють у відповідності з законодавством України, їх  статутами, затвердженими зборами представників суб’єктів туристичної діяльності, що входять до складу об'єднання або асоціації [17, ст.5].

Туристська асоціація України є всеукраїнською громадською організацією, заснованою працівниками суб’єктів туристичної діяльності України [64, п.1.1]. Її основною метою є об’єднання зусиль працівників суб’єктів туристичної діяльності та суміжних галузей України для спільних дій по задоволенню та захисту своїх законних інтересів, сприяти покращенню умов обслуговування туристів і розвиток туризму в Україні.

Вона ставить перед собою такі основні завдання:

¨ сприяти створенню добротної правової бази для ефективної роботи її членів і туристичної індустрії України;

¨ захищати професійні соціальні інтереси її членів;

¨ брати участь в розробці проектів національної та регіональної програм розвитку туризму;

¨ сприяти покращенню обслуговування туристів, втілювати позитивний досвід роботи;

¨ сприяти раціональному використанню та збереженню вітчизняних туристичних ресурсів;

¨ сприяти налагодженню та поглибленню зв’язків між її членами, громадськими організаціями і суб’єктами туристичної діяльності України в інших країнах;

¨ сприяти надходженню вітчизняних і зарубіжних інвестицій в туристську галузь України; брати участь в організації наукового забезпечення розвитку туризму, підготовки та перепідготовки кадрів для підприємств туристської індустрії.

Для виконання поставлених завдань Туристська асоціація України:

· здійснює громадську експертизу законопроектів, що торкаються туризму;

· вивчають ефективність дій правових актів і вносять відповідним державним органам пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства в галузі туризму і практики його використання;

· створює позитивний міжнародний імідж України за кордоном, інформує зарубіжну громадськість про потенціальні туристські можливості;

· захищає інтереси своїх членів в органах державної влади всіх рівнів;

· пропагує вітчизняний туристський продукт;

· виступає учасником громадянсько-правових співвідношень, одержує  майнові і немайнові права;

· протидіє монополізму в туристичній діяльності; створює спеціальні фонди, госпрозрахункові підприємства з статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних завдань, має свої філіали і представництва на території України та інших держав, що діють у відповідності з затвердженим радою положенням про ці підрозділи;

· засновує видавництва, виробляє друковану, аудіо-і відеопродукцію, проводить інформаційно-рекламну діяльність, сприяє створенню бази даних туристської інформації;

· виконує функції колективного  замовника по розробці програм, спрямованих на покращення діяльності туристичної галузі, залучає і використовує кошти на їх реалізацію;

· надає правову, інформаційну, консультативну, методичну та матеріальну допомогу своїм членам;

· самостійно або спільно з державними органами проводить конференції, семінари, виставки і ярмарки, приймає участь у відповідних заходах за кордоном;

· підтримує зв’язки і здійснює обмін делегаціями з туристськими організаціями (об’єднаннями) зарубіжних країн, а також бере участь в заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

· одержує від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;

· організаційно і матеріально підтримує інші громадські об’єднання, надає допомогу в їх створенні;

· інформує своїх членів та громадськість про свою діяльність.

Туристична асоціація України складається з колективних та індивідуальних членів, прийом в які здійснюється виконавчим органом. Її найвищим керівним органом є з’їзд, чергове скликання якого проводиться один раз в три роки. Позачерговий з’їзд може бути скликаний радою або ревізійною комісією. Найвищою посадовою особою є її президент, який обирається радою. Крім нього, перший віце-президент, віце-президенти, відповідальний секретар ради, голова ревізійної комісії, члени ради і ревізійної комісії можуть переобиратися на ці посади безстроково.
raboche-zerkalo-1win
1xbet zerkalo tut
leonbets zerkalo
1xbet zerkalo seychas
1xbet aktualnoe zerkalo
1win zerkalo
rabochee zerkalo leonbets
rabochee zerkalo 1xbet segodnya