Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Рада представників та об’єднань суб’єктів туристичної діяльності. Туристська асоціація України

При ДК МПСТ України може бути створена рада представників суб’єктів туристичної діяльності, яка є дорадчим органом і діє у відповідності з положенням про раду, затвердженого  ДК МПСТ України [17, ст.6].

Суб’єкти туристської діяльності з метою покращання обслуговування туристів, втілення позитивного досвіду роботи можуть створювати свої об’єднання або асоціації, наприклад, Туристська асоціація України, які діють у відповідності з законодавством України, їх  статутами, затвердженими зборами представників суб’єктів туристичної діяльності, що входять до складу об'єднання або асоціації [17, ст.5].

Туристська асоціація України є всеукраїнською громадською організацією, заснованою працівниками суб’єктів туристичної діяльності України [64, п.1.1]. Її основною метою є об’єднання зусиль працівників суб’єктів туристичної діяльності та суміжних галузей України для спільних дій по задоволенню та захисту своїх законних інтересів, сприяти покращенню умов обслуговування туристів і розвиток туризму в Україні.

Вона ставить перед собою такі основні завдання:

¨ сприяти створенню добротної правової бази для ефективної роботи її членів і туристичної індустрії України;

¨ захищати професійні соціальні інтереси її членів;

¨ брати участь в розробці проектів національної та регіональної програм розвитку туризму;

¨ сприяти покращенню обслуговування туристів, втілювати позитивний досвід роботи;

¨ сприяти раціональному використанню та збереженню вітчизняних туристичних ресурсів;

¨ сприяти налагодженню та поглибленню зв’язків між її членами, громадськими організаціями і суб’єктами туристичної діяльності України в інших країнах;

¨ сприяти надходженню вітчизняних і зарубіжних інвестицій в туристську галузь України; брати участь в організації наукового забезпечення розвитку туризму, підготовки та перепідготовки кадрів для підприємств туристської індустрії.

Для виконання поставлених завдань Туристська асоціація України:

· здійснює громадську експертизу законопроектів, що торкаються туризму;

· вивчають ефективність дій правових актів і вносять відповідним державним органам пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства в галузі туризму і практики його використання;

· створює позитивний міжнародний імідж України за кордоном, інформує зарубіжну громадськість про потенціальні туристські можливості;

· захищає інтереси своїх членів в органах державної влади всіх рівнів;

· пропагує вітчизняний туристський продукт;

· виступає учасником громадянсько-правових співвідношень, одержує  майнові і немайнові права;

· протидіє монополізму в туристичній діяльності; створює спеціальні фонди, госпрозрахункові підприємства з статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних завдань, має свої філіали і представництва на території України та інших держав, що діють у відповідності з затвердженим радою положенням про ці підрозділи;

· засновує видавництва, виробляє друковану, аудіо-і відеопродукцію, проводить інформаційно-рекламну діяльність, сприяє створенню бази даних туристської інформації;

· виконує функції колективного  замовника по розробці програм, спрямованих на покращення діяльності туристичної галузі, залучає і використовує кошти на їх реалізацію;

· надає правову, інформаційну, консультативну, методичну та матеріальну допомогу своїм членам;

· самостійно або спільно з державними органами проводить конференції, семінари, виставки і ярмарки, приймає участь у відповідних заходах за кордоном;

· підтримує зв’язки і здійснює обмін делегаціями з туристськими організаціями (об’єднаннями) зарубіжних країн, а також бере участь в заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

· одержує від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;

· організаційно і матеріально підтримує інші громадські об’єднання, надає допомогу в їх створенні;

· інформує своїх членів та громадськість про свою діяльність.

Туристична асоціація України складається з колективних та індивідуальних членів, прийом в які здійснюється виконавчим органом. Її найвищим керівним органом є з’їзд, чергове скликання якого проводиться один раз в три роки. Позачерговий з’їзд може бути скликаний радою або ревізійною комісією. Найвищою посадовою особою є її президент, який обирається радою. Крім нього, перший віце-президент, віце-президенти, відповідальний секретар ради, голова ревізійної комісії, члени ради і ревізійної комісії можуть переобиратися на ці посади безстроково.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+