Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3 Проведення досліджень

Проведення досліджень

А. Камеральне дослідження (на робочому місці):

Переваги

Недоліки

Часто дає повні відповіді на запитання, напрям у дослідженні

Застаріла інформація

Дешево

Не повністю задовольняє потреби маркетолога

Точна та надійна інформація

Іноді інформацію важко знайти

Джерела інформації:

· державні статистичні звіти, включаючи звіти Світового банку, іноземних урядів;

· фінансова преса, опубліковані маркетингові дослідження;

· фірми, які спеціалізуються на економічній та технічній інформації;

· зовнішні джерела: рахунки прибутків/збитків, балансовий звіт, документи обліку реалізації.

Б. Синдикативне дослідження: група осіб, яка проводить дослідження, розподіляє між собою як вартість дослідження, так і його результати.

В. Послуги фахівців.

Вибір методу дослідження визначається цілим рядом зовнішніх і внутрішніх факторів, серед яких важливими є напрям і мета дослідження (див. табл. 9).

Таблиця 9

ЗМІСТ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Напрям
досліджень

Мета досліджень

Методи проведення

Розмір ринку

Показати межу розширення діяльності банку на ринку.
Визначити граничні можливості зростання ринкового потенціалу.

Камеральні дослідження урядових даних і публікацій у пресі.
Визначення розмірів конкуренції.
Проведення бесід з ключовими учасниками ринку.

Частка ринку

З’ясувати позицію
у конкурентній бо-
ротьбі.

Узагальнення даних досліджень клієнтів.
Вивчення даних про розмір операцій конкурентів.
Проведення бесід з ключовими учасниками ринку.

Динаміка ринку

Визначити політику впливу на ринок (збут).

Огляд статистичних даних. Аналіз зміни обсягу операцій конкурентів.
Інтерв’ювання, бесіди з експертами.

Канали збуту

Виявлення найбільш ефективних способів доведення продуктів до ринку.

Інтерв’ювання клієнтів з метою визначення, чому вони користуються даним каналом розподілу.
Отримання даних про канали конкурентів.

Рішення споживачів

З’ясувати, як було прийнято рішення про користування даним продуктом.

Інтерв’ювання клієнтів, визнання їх пріоритетів щодо ціни, якості, ступеня доступності продукту та рівня обслуговування.
Спостереження за впливом зміни ціни на продукт та інструментів просування продукту на остаточний обсяг.

Ціни

Визначити конкурентні ціни.

Отримання відкритої інформації про ціни.
Інтерв’ювання кінцевих споживачів з метою з’ясування, чи пропонували їм цінові знижки.
Отримання інформації за рахунок проведення експериментів.

Просування продукту

З’ясувати, як просувають продукти конкуренти та які відомі продукти ринку.

Огляд журналів, газет та інших комунікаційних каналів.
З’ясування у клієнтів, де вони отримали інформацію про продукт.
З’ясування, як багато витрачають конкуренти на просування продуктів (прямі та непрямі методи).

Дослідження проводяться силами банку тільки тоді, якщо банк є досить потужним. Нижченаведена схема ілюструє розповсюдженість служб, які займаються маркетинговими дослідженнями у різних галузях США.

 

Рис. 3. Організація маркетингових досліджень, % охоплення

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+