Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.1.1. Загальна характеристика консалтингу

Місце та роль консалтингу в забезпеченні ефективного управлін­ня соціальною роботою визначається передусім самою природою консалтингової діяльності. Для її з'ясування треба зрозуміти принци-

пову різницю між консультуванням і консалтингом. Необхідно знати, що консультування — це навчання та допомога порадами, а кон­салтинг — допомога у вирішенні проблем замовника. Тобто консал­тинг є комплексною послугою щодо проведення діагностики та ліку­вання системи управління соціальною роботою. На практиці це пе­редбачає такі етапи:

•       збір загальної інформації про стан соціальної справи;

•       виявлення симптомів захворювання чи ускладнення;

•       з'ясування проблем, які створюють симптоми і підривають ефек­
тивність соціальної роботи;

•       пошук альтернативних рішень, котрі сприяють усуненню
проблем і супутніх симптомів;

•       розробка та впровадження рекомендацій для поліпшення си­
туації.

Уявленням про природу консалтингу сприяє також пошук відповіді на запитання: "Чому користуються послугами консультантів?" Тому що вони мають певні якості, яких немає в інших. Це насам­перед:

•       Особливі знання та навички.

•       Здатність надати інтенсивну професійну допомогу.

•       Неупереджена об'єктивна точка зору третьої сторони.

•       Володіння технологією обґрунтування прийнятих керівництвом
рішень.

•       Забезпечення навчання шляхом консультування.

Тобто консалтинг має свій предмет діяльності, свої специфічні тех­нології, а також повинен мати свої високопрофесійні кадри.

Серед основних критеріїв професіоналізму консультанта можна визначити:

•       Визначні здібності до діагнозу, аналізу, синтезу.

•       Дуже розвинене уявлення.

•       Чесність і цілісність.

•       Надзвичайна комунікаційна майстерність (усна та писемна).

•       Здатність встановлювати продуктивні стосунки з іншими.

•       Справжнє бажання навчати, тренувати і допомагати іншим.

•       Здатність бачити картину в цілому.

•       Бажання розвивати нові методи дослідження та навчання.

•       Ентузіазм і завзятість.


Спираючись на ці особисті та професійні якості, бізнес-консуль-тант надає дієву допомогу підприємцям і менеджерам у вирішенні широкого кола питань щодо поліпшення системи управління підпри­ємством чи організацією.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+