Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Консультування у менеджменті соціальної роботи

В умовах глобалізації економіки та швидкості змін у соціальній сфері зростає значення консалтингової допомоги керівникам і менеджерам організацій, які займаються соціальною роботою. На жаль, багато з них не уявляє собі повною мірою можли­востей і форм консалтингової допомоги. Тому слід окремо зупини­тись на ролі та значенні консалтингу для менеджменту соціальної служби, а також висвітлити конкретні методи надання практичної до­помоги її працівникам.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.3. Консультування у менеджменті соціальної роботи