Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.1.6. Сприяння підвищенню кваліфікації клієнта

Це ще одна характерна риса та ознака консалтингу. На практиці розробка рекомендацій і впровадження їх відбувається паралельно з проведенням тренінгів, семінарів, нарад з керівництвом, менеджерами, виконавцями, бо без цієї освітньої підтримки сам процес вирішення проблем підприємства суттєво гальмується і ускладнюється.

Природно, що програма тренінгового циклу формується залежно від розв'язуваних проблем. Проте для вирішення проблем організацій, які займаються соціальною роботою, можна запропонувати навчаль­ний план, який вже використовувався впродовж багатьох років і довів свою ефективність (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Навчальний план тренінгового циклу "Сприяння розвитку малого бізнесу"

Тренінги мають багато переваг, але варто назвати одну з найважли­віших. Окрім безпосереднього підвищення кваліфікації менеджерів соціальної роботи, тренінги створюють можливість їм самим у по­дальшому організовувати навчання своїх підлеглих за аналогічною технологією.

У діяльності консалтингових фірм важливими є такі напрями: видання актуальних методичних і довідникових матеріалів; сприяння участі організацій, які займаються соціальною роботою, у міжнарод­них проектах і тендерах; допомога в отриманні кредитів і грантів.

Отже, консалтингові компанії в змозі відігравати важливу роль у розвитку ринку соціальних послуг взагалі. Проте найбільше значен­ня консалтингова допомога має для організацій, які займаються со­ціальною роботою, бо в них відносно невеликий штат працівників і

менеджерів. Вони не можуть мати потужні маркетингові відділи, роз­винути кадрові служби та служби аудиту, відділи розвитку та дослід­жень тощо, тому їм особливо потрібна допомога з боку зовнішніх професійних консультантів. Ця допомога може здійснюватися в роз­робці системи маркетингового планування, формуванні сучасної мо­делі мотивації персоналу, при створенні антикризових програм тощо. Але основне призначення консалтингу для малого та середнього підприємництва — допомогти керівникам уникнути типових помилок в управлінні, що забезпечить завчасне запобігання невиправданих витрат і втрат. Ці втрати, як правило, у кілька разів перевищують оплату послуг консультантів. Тому різниця між потенціальними втра­тами і ціною консалтингових послуг забезпечує існування консал­тингового бізнесу та є консолідованим показником його ефектив­ності.

Перелічимо основні помилки керівників і менеджерів соціальної роботи, серед яких особливо небезпечні:

•       ігнорування стратегічного менеджменту;

•       помилки в оцінці розміру ринку соціальних послуг і майбутніх
доходів;

•       прорахунки у формуванні управлінської команди;

•       помилки у створенні механізму фінансового менеджменту;

•       економія на рекламі та представницьких витратах;

•       економія на послугах професійних консультантів;

Щодо такої помилки, як економія на послугах професійних кон­сультантів, слід зауважити:

•       Занадто висока самовпевненість керівників.

•       Недовіра до всіляких порад з боку зовнішніх експертів.

•       Комплекс вузького фахівця: "Хто знає мою справу краще,
ніж я?!"

•       Недостатня кваліфікація деяких консультантів.

Проте нині керівник, як правило, добре уявляє технічний бік своєї справи. Тут йому немає рівних. Однак вирішення усіх питань, пов'я­заних з розробкою загальної стратегії, формуванням бізнес-плану, підго­товкою маркетингового плану та рекламної програми, краще все-таки віддати консультантам-професіоналам.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+