Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3.2. Методи підвищення ефективності роботи з персоналом соціальної служби

Як уже зазначалося, консалтинг має не лише певний предмет діяль­ності, а й володіє досить широким спектром засобів і методів. Про­ілюструємо ці методи на прикладі такого напряму консалтингу, як вдосконалення роботи з персоналом організацій, що займаються со­ціальною роботою (ОСР). З усього різноманіття методів підвищення ефективності роботи з персоналом сконцентруємо увагу на таких чотирьох:

•       вдосконалення системи набору та відбору персоналу ОСР;

•       модернізація мотиваційного механізму;

•       організація підтримки персоналу ОСР;

•       формування системи управління змінами в організації.