Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3.1.3. Проведення діагнозу проблем, які непокоять працівників соціальної сфери

Уся складність бізнес-діагностики полягає в тому, що дуже часто справжня проблема прихована серед багатьох симптомів. Тому треба мати певні навички та досвід для правильного визначення та класифі­кації симптомів і проблем. Але спочатку важливо мати чітке уявлен­ня щодо розбіжностей між симптомами і проблемами.

Симптоми — це ознаки, показники наявності проблеми. Вони, як індикаторні лампочки, висвітлюють не саму проблему, а лише її на­явність. Наприклад, падіння обсягів соціальних послуг, скарги клієнтів, пасивність працівників соціальної служби тощо.

Проблеми — це вже внутрішні недоліки організації: низька якість її товарів і послуг, погане сервісне обслуговування та ін. Серед про­блем також необхідно визначити корінну.

З метою проведення ефективної діагностики доцільно використо­вувати такі засоби (табл. 3.2):