Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3.2. Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

2.3.2. Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації регламентується Типовим положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 617 «Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації».

Управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації (далі — управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації та підпорядковується голові цієї адміністрації та управлінню економіки обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Управління економіки районної державної адміністрації в Авто­номній Республіці Крим підпорядковується голові цієї адміністрації, а з питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим, — відповідному міністерству (відомству) Автономної Республіці Крим, яке займається їх вирішенням (далі — відповідне міністерство (відомство) Автономної Республіки Крим). У випадках, передбачених законодавством, управління підпорядковується також Мінекономіки України.

Управління здійснює керівництво у сфері соціально-економіч­ного розвитку району.

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки України, рішеннями голови обласної, міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, наказами начальника управління економіки облас­ної (міської) державної адміністрації, рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а також означеним вище Положенням.

Управління економіки районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим керується також актами законодавства Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим, наказами відповідного міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим.