Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Методи досягнення конкурентних переваг на ринку банківських послуг

2.4. Методи досягнення конкурентних переваг на ринку банківських послуг

Банки можуть досягати конкурентних переваг за допомогою різних методів. Залежно від цього розрізняють цінову і нецінову конкуренцію.

Цінова конкуренція здійснюється шляхом зміни ціни (її підвищення або зниження). Вона буває відкритою і прихованою

Особливістю банківської цінової конкуренції є відсутність чіткого взаємозв'язку споживчої вартості банківської послуги і її ціни. Цінова конкуренція на ринку банківських послуг має обмежений характер. У якості основних обмежувальних факторів цінової конкуренції можна розглядати:

прямі і непрямі методи державного впливу;

наявність крайніх (верхньої і нижньої) меж зміни ціни.
Державний вплив на ринок банківських послуг і діяльність банків

на ньому здійснюється заходами грошово-кредитної та бюджетно-фіскальної політики і може бути реалізований як економічними (непрямими), так і неекономічними (прямими) методами.

Рівень нижньої межі зміни ціни визначається обсягом затрат банку на здійснення пропозиції тих чи інших видів послуг. Визначити верхню межу ціни дещо складніше, оскільки вона визначається наявністю достатнього попиту на банківські послуги. Методами цінової конкуренції банків є:

надання знижок за заявленими тарифами;

надання більшого обсягу послуг за діючими тарифами;

безкоштовне надання частини послуг;

залучення більш дешевих фінансових ресурсів;

цінова дискримінація (пільгові умови надання послуг окремим категоріям клієнтів, більш високі ставки за депозитами для окремих категорій населення) та ін.

Нецінова конкуренція базується на покращенні якісних характеристик банківських продуктів і  проведенні активної комунікаційної політики.

Розрізняють критерії якості банківських продуктів з точки зору клієнта і з точки зору банку. Такими критеріями з точки зору клієнта є:

швидкість обслуговування;

термін доставки продукту;

якість і характер консультацій;

характер особистих відносин;

час обслуговування;

помилки і упущення.

Рівень якості клієнт зіставляє з цінами. Для банку критеріями якості його послуг можна вважати:

швидкість обігу документів і інформації;

продуктивність праці;

ступінь ризиків;

мотивація праці персоналу;

витрати на виправлення помилок.

Зазначені критерії банк зіставляє із своїми затратами.

Методами нецінової (нетарифної) конкуренції в банківському секторі економіки є:

забезпечення кращої, ніж у конкурентів, інформованості про стан і
тенденції ринку на основі сучасних інформаційних технологій;

проведення професійних маркетингових досліджень;

підвищення якості послуг; розробка та впровадження нових послуг; ріст професіоналізму співробітників, створення більш сприятливих умов праці та її мотивації;

удосконалення менеджменту банку тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+