Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Тенденції і закономірності сучасної банківської конкуренції

2.5. Тенденції і закономірності сучасної банківської конкуренції

Для сучасного ринку банківських послуг можна вважати характерними такі основні тенденції і закономірності, які справляють суттєвий вплив на зміст, форми і методи конкурентної боротьби:

Універсалізація банківської діяльності.

Лібералізація державного регулювання банківського бізнесу.

Розширення територіальної сфери діяльності банків.

В якості конкурентів комерційних банків все частіше виступають не тільки інші банки, але й парабанки і нефінансові організації. Внутрігалузева    конкуренція    носить    переважно    видовий
характер.
Банківські послуги в певній мірі можуть замінювати одна одну, але не мають конкурентноздатних зовнішніх небанківських замінників.

Зростання ролі нецінової конкуренції.

Банківські ринки є ринками диференційованої олігополії, що дає широкі можливості для координації і погодження ринкової політики.

Глобалізація банківської конкуренції.

Аналіз наведених тенденцій та закономірностей сучасної банківської конкуренції дає підстави зробити висновок, що кожна з них окремо і всі вони в сукупності характеризуються єдиним напрямком дії, а саме - приводять до загострення конкурентної боротьби та її ускладнення. Це в свою чергу є об'єктивним фактором посилення ролі маркетингових інструментів у банківській діяльності.

Контрольні питання

У чому полягає сутність ринку банківських послуг і яка його роль у
сучасній економічній системі?

Які особливості функціонування ринку банківських послуг?

За якими ознаками класифікують ринок банківських послуг?

Охарактеризуйте основні тенденції інституційної та регіональної структури українського ринку банківських послуг.

Поняття конкуренції, її суб'єкти, наслідки і основні типи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+