Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.3. Міністр Мінпромполітики України

2.4.3. Міністр Мінпромполітики України

Міністр Мінпромполітики України виконує такі повноваження:

керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення й реалізацію державної промислової політики і виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

як член Кабінету Міністрів України спрямовує й координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань промислової політики, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

подає в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря Мінпромполітики України (далі — Державний секретар);

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління;

подає Державному секретареві пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби в апараті Мінпромполітики України;

погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Мінпромполітики України;

за поданням Державного секретаря:

погоджує пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника та заступників Державного секретаря;

погоджує структуру Міністерства та розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками Державного секретаря;

приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, голов­ним розпорядником яких є Мінпромполітики України;

погоджує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінпромполітики України урядових органів державного управління, їхньої структури, штатного розпису, кошторису видатків та граничної чисельності працівників, а також щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їхніх статутів (положень), призначення на посади та звільнення з посад у встановленому порядку їхніх керівників.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+