Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.2. Права Мінпромполітики України

2.4.2. Права Мінпромполітики України

Мінпромполітики України має право:

залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади комісії та експерт­ні групи, у тому числі із залученням фахівців на договірній основі;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Мінпромполітики України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами інших держав.

Мінпромполітики України в межах своїх повноважень на основі та з метою виконання актів законодавства України видає накази, організовує й контролює їх виконання.

Мінпромполітики України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спіль­ні акти.

Нормативно-правові акти Мінпромполітики України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпромполітики України, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінпромполітики України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+