Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України

2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України

Правовий статус Міністерства промислової політики України регламентується Положенням, затвердженим Указом Прези­дента України від 21 вересня 2001 р. № 849/2001 «Про Положен­ня про Міністерство промислової політики України».

Міністерство промислової політики України (далі — Мін-
промполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України.

Мінпромполітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента Украї­ни і Кабінету Міністрів України, а також згаданим вище Положенням.

Мінпромполітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінпромполітики України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.