Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.5. Облік загальновиробничих витрат

4.5. Облік загальновиробничих витрат

До статті «Загальновиробничі витрати» належать: витрати на управління й обслуговування будівельного виробництва, витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення технології, інші загальновиробничі витрати. Перелік загальновиробничих витрат наведено у додатку 2.2.

Загальновиробничі витрати складаються з: постійних загальновиробничих витрат (розподілені й нерозподілені) та змінних загальновиробничих витрат. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, що залишаються незмінними за зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і розподіляються між об’єктами витрат із використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної організації за звітний період.

Залежно від особливостей використання потужностей будівель­ної організації постійні загальновиробничі витрати поділяють на:

розподілені — стосуються нормальної потужності будівель­ної організації;

нерозподілені — стосуються незадіяної потужності будівель­ної організації.

Нормальну потужність організації визначають як очікуваний середній обсяг виконуваних робіт, якого можна досягти за умови звичайної діяльності будівельної організації упродовж кількох років, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, які включають до собівартості реалізованих будівельно-монтажних робіт, визначають як різницю між загальною сумою постійних загальновиробничих витрат за нормальною потужністю будівельної організації та сумою розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю будівельної організації. Загальна сума постійних загальновиробничих витрат (розподілених і нерозподілених) не може перевищувати фактичну величину цих витрат.

Розподілені постійні й усю суму змінних загальновиробничих витрат відносять на собівартість продукції будівництва. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносять на собівар­тість реалізованої продукції.

Конкретний перелік і склад постійних та змінних загальновиробничих витрат будівельна організація встановлює самостійно.

Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних і змін­них) може слугувати: сума прямих витрат на виконання будівель­но-монтажних робіт; сума прямих витрат на оплату праці за виконання будівельно-монтажних робіт; трудовитрати на виконання будівельно-монтажних робіт (нормативні або фактичні); відпрацьований час на будівництві об’єкта будівельними машинами й механізмами тощо.

Загальновиробничі витрати включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Непродуктивні витрати і втрати відоб­ражають в обліку того звітного періоду, в якому їх встановлено.

Якщо в будівельної організації утворюється резерв для оплати відпусток і виплати винагород за вислугу років, тоді на витрати виробництва включають щомісячні відрахування на створення такого резерву із віднесенням їх на загальновиробничі витрати.

Синтетичний облік здійснюють на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати»

Розподілені загальновиробничі витрати відносять на виробничу собівартість продукції:

Дебет рахунка 23               Кредит рахунка 91

Нерозподілені загальновиробничі витрати визначають за будівельною організацією загалом і відносять на собівартість реалізованої продукції:

Дебет рахунка 90               Кредит рахунка 91

При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують величину окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат на обслуговування субпідрядників відповідно до контрактів між ними, списуючи їх із рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» на рахунок 63 «Розрахунки із постачальниками та підрядниками». Субпідрядні організації збільшують величину відповідних статей загальновиробничих витрат за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» й відображають їх за кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+