Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7. Вибуття основних засобів

Основні засоби списуються у випадках:

- неможливості або недоцільності їх подальшого використання;

- реалізації;

- інших причин.

Незалежно від конкретної причини   основних засобів у бухгалтерському обліку необхідно відобразити:

- списання первісної вартості об’єкта;

- списання накопиченої амортизації;

- витрати, пов’язані з його вибуттям;

- доходи, отримані при цьому.

Прибутки і збитки, які виникають від ліквідації або продажу об’єктів основних засобів, відображаються як різниця між очікуваною чистою виручкою від продажу (надходження від ліквідації) та балансовою вартістю активу. Визначений результат списання об’єкта основних засобів відображається у „Звіті про прибутки і збитки” і у складі інших доходів і витрат відповідного виду діяльності (звичайної або надзвичайної) у залежності від причин, які обумовили їх вибуття.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+