Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. ----- Тема 3. Маркетингова стратегія комерційного банку

Тема 3. Маркетингова стратегія
комерційного банку

Мета маркетингової стратегії — програмна установка діяль­ності банку.

Стратегічне планування — суттєва складова процесу стратегічного управління банківською діяльністю. Його результат — встановлення довгострокової стратегічної мети банку та розробка планів поточної діяльності, спрямованих на досягнення такої мети.

 

Складові банківського стратегічного плану

1.   Передумови та оцінка середовища, в якому діятиме банк.

2.   Пріоритети ринку, під впливом яких відбувається розподіл коштів.

3.   Оцінка сильних і слабких сторін банку, можливостей і небезпек.

4.   Коригування стратегії з метою реалізації ринкових можливостей банку.

5.   Вибір часу стратегічних дій.

6.   Очікувані результати.

Зміст стратегічного плану:

· завдання;

· мета;

· початкове положення на ринку;

· оцінка чинників, які впливають на стратегію банку;

· оцінка небезпек і можливостей;

· стратегія розвитку господарського портфеля;

· стратегічні зміни у факторах, що регулюються.

Мета банку визначається такими факторами:

¨    історія банку;

¨    внутрішня культура банку;

¨    структура банківської організації;

¨    характеристика головних осіб, які приймають рішення та їх ціннісні орієнтації:

· теоретичні;

· економічні;

· політичні;

· соціальні;

· естетичні;

· релігійні.

Варіанти довгострокових стратегій:

· лідер за розміром ринкової частки;

· лідер за якістю;

· лідер по обслуговуванню;

· технологічний лідер;

· інноваційний лідер;

· лідер з гнучкості;

· лідер у взаємовідносинах з клієнтом;

· лідер з престижу;

· лідер у знаннях;

· глобальний лідер;

· лідер по угодах (найнижча ціна);

· лідер з цінності (ціна/якість).

Чинники, що впливають на стратегічну мету банку:

1.   Історія.

2.   Поточні переваги.

3.   Ринкове середовище:

3.1.  демографічне:

3.1.1. рівень народжуваності та кількість населення;

3.1.2. вікові групи;

3.1.3. географічні зрушення в розподілі населення;

3.2.  економічне:

3.2.1. національний/регіональний ВНП;

3.2.2. рівень інфляції;

3.2.3. обмінні курси валют;

3.2.4. ринкова процентна ставка;

3.2.5. рівень безробіття;

3.2.6. грошова пропозиція;

3.2.7. галузева структура;

3.3.  технологічне:

3.3.1. зміни в технології галузі;

3.3.2. небанківське конкурентне інвестування;

3.3.3. електронні системи платежів;

3.3.4. системи обробки інформації;

3.3.5. автоматичні банківські операції;

3.4.  політико-правове:

3.4.1. регулювання банківської справи;

3.4.2. податкове законодавство;

3.4.3. контроль за діяльністю бірж;

3.4.4. ставлення до іноземних банків;

3.5.  соціально-культурне:

3.5.1. тенденції, які відображають стиль життя;

3.5.2. очікування у сфері професійного зростання;

3.5.3. тенденції освіти;

3.5.4. громадська думка;

3.5.5. тенденції формування сім’ї;

3.5.6. тенденції звичаїв і правил у галузі банківської справи.

4.   Ресурси організації.

5.   Компетенція.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. ----- Тема 3. Маркетингова стратегія комерційного банку