Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства

Правовий статус Державного департаменту продо­вольства регламентується Положенням, затвердженим Постано­вою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1118 «Про затвердження Положення про Державний департамент продовольства».

Державний департамент продовольства (далі — Держпрод) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін­агрополітики й підпорядковується йому.

Держпрод у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, згаданим вище Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Держпрод організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінагрополітики.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства