Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Стратегічний план та мета банку

4.1. Стратегічний план та мета банку

Зміст і призначення маркетингової стратегії полягає у встановленні довгострокових цілей банку і розробці заходів для їх досягнення.

Основними     складовими     елементами     маркетингового стратегічного плану можна вважати:

формулювання місії банку;

визначення    передумов    діяльності    банку    та    оцінка маркетингового середовища;

визначення  пріоритетів  ринку,  які  мають  найсуттєвіший вплив на прийняття стратегічних рішень;

оцінка сильних і слабких сторін банку, його можливостей і ризиків;

коректування   стратегії   в   умовах   мінливого   ринкового середовища;

вибір часу стратегічних дій;

очікувані результати від реалізації стратегії.

Вибір та реалізація маркетингової стратегії банку здійснюється з урахуванням певних вимог, а саме:

відповідність місії банку;

узгодження з ресурсами і можливостями банку;

сумісність з планами структурних підрозділів;

досяжність,    але    напруженість    основних    стратегічних завдань;

забезпечення   фінансової   життєздатності   банку   і   його зростання;

забезпечення  максимальних дивідендів для акціонерів і максимальної вартості цінних паперів банку на фондовому ринку;

забезпечення належного добробуту персоналу банку.

Місія банку визначається на основі чіткого бачення майбутнього, формулюється керівництвом або власниками банку і доводиться як до персоналу, так і до громадськості взагалі. Це формулювання повинно бути простим і доступним як для працівників, так і для клієнтів банку. Всі структурні підрозділи повинні підтримувати місію і орієнтувати на неї свою діяльність.

Для формулювання  місії необхідно відповісти  на такі питання:

Яким повинен стати банк і чому?

Які продукти він буде продавати?

Яким чином і за скільки часу банк стане таким?

Яка ієрархія цінностей банку?

Хто буде клієнтами банку?

Яка необхідна структура для досягнення місії банку?
Вибір стратегічної мети і місії банку обумовлені такими
основними факторами:

історія банку;

організаційна структура і внутрішня культура банку;

маркетингове середовище;

ресурси комерційного банку;

психологічний тип та ціннісні орієнтації керівних осіб банку (теоретичні, економічні, політичні, морально-естетичні, релігійні і т.д.).

Розробка маркетингової стратегії банку передбачає наступні основні етапи:

аналітичні і економічні огляди з метою визначення тенденцій соціально-економічного розвитку регіону, країни, світового господарства в цілому і фінансового ринку зокрема;

визначення цільових ринків з метою зосередження зусиль на задоволенні потреб певних груп клієнтів та збір інформації про цільові ринки;

визначення можливостей і ресурсів банку;

формування    цілей    банку   шляхом   зіставлення можливостей розвитку по кожному цільовому ринку з ресурсами банку;

розробка  маркетингових  програм  і  стратегії для кожного цільового ринку з урахуванням цілей банку і ресурсних обмежень (маркетингові програми повинні включати визначення продуктів для даного ринку, методи цінової політики, системи доставки (збуту) і стимулювання);

розробка планів і бюджетів реалізації маркетингової стратегії;

моніторинг положення банку на ринку, що забезпечує зворотній зв'язок між заходами банку і змінами ринку та відповідне корегування маркетингової стратегії.

Основні   типові   помилки   при   розробці   маркетингової стратегії:

покладання всієї роботи по розробці маркетингового стратегічного плану тільки на служби маркетингу;

неузгодженість елементів  стратегії,  які розробляються в різних підрозділах банку.

недостатність або низька якість інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+