Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України

Правовий статус Міністерства палива та енергетики України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 598/2000 зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1218/2001 від 14 грудня 2001 р. «Про Міністерство палива та енергетики України».

Міністерство палива та енергетики України (далі — Мінпалив­енерго України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпаливенерго України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах (далі — паливно-енергетичний комплекс).

Мінпаливенерго України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також вказаним вище Положенням. У межах своїх повноважень Мінпаливенерго України організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінпаливенерго України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України