Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2.2. Права Мінпаливенерго України

4.2.2. Права Мінпаливенерго України

Мінпаливенерго України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

у межах своєї компетенції брати участь у підготовці, проведенні, у тому числі за кордоном, міжнародних і національних виставок, ярмарок, конференцій, симпозіумів, семінарів, підтримувати зв’язки із засобами масової інформації, провадити видав­ничу діяльність.

Мінпаливенерго України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян,
а також із відповідними органами інших держав.

Мінпаливенерго України в межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує й контролює їх виконання; у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінпаливенерго України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпаливенерго України, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінпаливенерго України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+