Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження

Правовий статус Державного комітету України з енерго­збереження регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 жовтня 1995 р. № 918/95 (зі змінами № 1172/2001 від 03 грудня 2001 р.) «Про Положення про Держав­ний комітет України з енергозбереження».

Державний комітет України з енергозбереження (далі — Держ­коменергозбереження України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.

Держкоменергозбереження України вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері енергозбереження, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держкоменергозбереження України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням та спеціальним директивним наказом Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України. У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства України та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження