Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Правовий статус Державного комітету України по водному господарству

5.3. Правовий статус Державного комітету України по водному господарству

Правовий статус Державного комітету України по водному господарству регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 14 липня 2000 р. «Про Положення про Державний комітет України по водному господарству».

Державний комітет України по водному господарству (далі — Держводгосп України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

Держводгосп України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення й галузей національної економіки у водних ресурсах і забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держводгосп України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом Міністра екології та природних ресурсів України, а також означеним вище Положенням.

Держводгосп України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України й Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держводгосп України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5.3. Правовий статус Державного комітету України по водному господарству