Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Надання додаткових послуг у гостинних садибах

Одержавши ночівлю і харчування, далі турист хоче розважити­ся. Давньоримська теза «хліба і видовищ» актуальною була завжди і не втратила своєї актуальності й у наші дні.

Розваги, активні й пасивні, — неодмінний елемент туру і зале­жать від спрямованості й виду подорожі. Перелік доцільних видів розваг залежить також від національності туриста, традицій і звичного йому способу життя, але є загальні види розваг, що легко сприймаються будь-якими групами туристів. Найчастіше роз­ваги побудовані на організації екскурсій на об'єкти туристського інтересу — музеї, історичні пам'ятки, оглядові екскурсії по місту чи місцевості, спостереження природних явищ чи красивих ланд­шафтів, інші пізнавальні й розважальні заходи, наприклад, відвіду­вання магазинів чи гральних закладів. На курортах і в дорогих готелях наймаються спеціальні групи аніматорів, найчастіше з числа талановитої молоді і студентів, що активно розважають туристів. Особливу роль у системі розваг займають тематичні парки.

Як було описано вище, до стандартного набору послуг ГС, як правило, входять проживання і харчування. Інші платні послуги відносяться до категорії додаткових послуг, які необхідні для підви­щення конкурентноздатності і т.п. Якісний і кількісний склад до­даткових послуг визначається власниками ГС самостійно в залеж­ності від поточного попиту з боку клієнтів. Основні види широко-застосовуваних додаткових платних послуг ГС подані в таблиці 5.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+