Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства

6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства

Аудиторська перевірка підприємств АПК починається із загального огляду форм звітності. При цьому перш за все звертається увага на заповнення адресної частини форми, де мають бути вказані юридичні реквізити підприємства, що перевіряється: вид діяльності підприємства має відповідати його статуту, а у випадку ліцензування видів діяльності, якими займається підприємство, аудитору необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії та строк її дії. Слід відмітити, що такий запис у статутних документах як «і іншими видами діяльності, не забороненими законодавством» в установчих документах не дає права підприємству займатися іншими (основними) видами діяльності, а тільки тими, що відповідають основним видам діяльності підприємства або пов’язаними з ними видами діяльності.

Визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства по основній та інших видах діяльності. Потім перевіряється правильність заповнення звітності за формою (наявність усіх передбачених показників, підчисток і виправлень) та визначаються ті ділянки обліку, де аудиторський ризик найбільш значний, тобто де найбіль­ша ймовірність помилок в обліку та звітності. Залежно від цього визначаються ті операції та активи, які повинні бути перевірені найбільш досконало та детально, а також ті показники, де можна довіритись інформації клієнта. Після цього аудитор оцінює систему внутрішнього контролю на підприємстві, вивчає його облікову політику, ступінь аудиторського ризику і розпочинає перевірку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+