Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6. АУДИТ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства.

6.2. Етапи аудиторської перевірки.

6.3. Аудит касових операцій.

6.4. Аудит банківських операцій.

6.5. Аудит наявності та руху матеріальних запасів.

6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів.

6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів.

6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних запасів.

6.6. Аудит наявності та руху основних засобів.

6.7. Аудит виробничої діяльності підприємств АПК.

6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва.

6.7.2. Аудит виробництва продукції тваринництва.

6.7.3. Аудит промислових виробництв.

6.8. Аудит розрахункових операцій.

6.8.1. Аудит розрахунків з оплати праці.

6.8.2. Аудит розрахунків з бюджетом.

6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального страхування.

6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.

6.10. Аудит капіталу підприємств АПК.

6.11. Аудит фінансових результатів підприємств АПК.