Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. АУДИТ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства.

6.2. Етапи аудиторської перевірки.

6.3. Аудит касових операцій.

6.4. Аудит банківських операцій.

6.5. Аудит наявності та руху матеріальних запасів.

6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів.

6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів.

6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних запасів.

6.6. Аудит наявності та руху основних засобів.

6.7. Аудит виробничої діяльності підприємств АПК.

6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва.

6.7.2. Аудит виробництва продукції тваринництва.

6.7.3. Аудит промислових виробництв.

6.8. Аудит розрахункових операцій.

6.8.1. Аудит розрахунків з оплати праці.

6.8.2. Аудит розрахунків з бюджетом.

6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального страхування.

6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.

6.10. Аудит капіталу підприємств АПК.

6.11. Аудит фінансових результатів підприємств АПК.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. АУДИТ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК