Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.4. Напрями, течії ісламу

У VII ст. в Ісламі стався розкол. Його спричинили бо­ротьба між різними феодальними угрупованнями за владу в Халіфаті й класові конфлікти.

Після смерті Муххамеда першим халіфом протягом 632—634 pp. був Абу-Бекр, другим (634—644) — Омар, вбитий рабом Іранца, третім (644—656) — Осман з роду Омейядів, який теж закінчив життя насильницькою смер­тю. За четвертого халіфа (656—661) Алі виникла жорстока боротьба за владу між Омейядами, які не визнавали його влади, та прибічниками Алі, двоюрідного брата Мухамме­да, одруженого з його молодшою дочкою Фатімою. При­хильники Алі вважали, що право на релігійну владу нале­жить тільки нащадкам Мухаммеда.

Внаслідок цієї боротьби утворилися два напрями ісла­му — сунізм та шиїзм. Сунізм об'єднав прибічників Омей­ядів, шиїзм — прибічників та нащадків Алі. Згодом сфор­мувалася секта хариджитів, яка заперечувала владу обох угруповань.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+