Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.8. Правовий статус Державної комісії

7.8. Правовий статус Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 25 вересня 2002 року № 861/2002 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

Комісія щорічно доповідає Президентові України про стан розвитку фондового ринку.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та вказаним вище Положенням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

7.8. Правовий статус Державної комісії