Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Види маркетингового контролю

9.5. Види маркетингового контролю

Система маркетингового контролю передбачає здійснення його у трьох основних видах:

контроль за виконанням маркетингових планів;

контроль за прибутковістю і рентабельністю;

ревізія маркетингу.

Контроль за ходом виконання маркетингових планів здійснюється у формі аналізу таких параметрів:

можливостей надання банківських послуг;

конкурентних позицій;

відносин з клієнтами;

співвідношення затрат на надання послуг з затратами на маркетинг.

Аналіз можливостей надання банківських послуг повинен здійснюватися у розрізі окремих послуг, сегментних груп клієнтів, філіальної сітки банку і локальних та регіональних ринків.

Виконання планових завдань будь-якою ціною, в т.ч. ослабленням конкурентноздатності не може розглядатися в якості позитивного варіанту діяльності банку. Необхідність аналізу відносин з клієнтами обумовлена тим, що клієнтська база є фундаментом банківської діяльності і від того, який характер взаємовідносин клієнтів і банку, залежать його результати в поточному періоді і на перспективу.

Важливим моментом є встановлення долі маркетингових витрат у сукупних витратах банку. Непропорційно швидке нарощування їх долі може бути сигналом зниження ефективності маркетингової діяльності, а суттєве їх зниження свідчить про недооцінку впливу маркетингу на діяльність банку.

Прибутковість комерційного банку не повинна порушувати основні нормативи його ліквідності. Необхідність контролю за прибутковістю та рентабельністю комерційного банку обумовлена такими чинниками:

висока рентабельність комерційного банку в значній мірі формує його позитивний імідж;

банк, як комерційна організація, своєю кінцевою ціллю має одержання максимального прибутку.

Параметри рентабельності комерційного банку аналізуються і контролюються як по банку в цілому, так і в розрізі окремих структурних одиниць, банківських продуктів і ринкових сегментів.

Ревізія маркетингу виступає як процес систематичного і всеохоплюючого вивчення маркетингового середовища банку, його стратегічних і тактичних цілей та ходу їх досягнення.

Кінцевою метою ревізії маркетингу є вивчення проблем в організації маркетингової діяльності та розробка і реалізація відповідних заходів по їх усуненню.

Ревізія комплексу маркетингу комерційного банку повинна охоплювати всі аспекти його  аркетингової діяльності і передбачає такі основні етапи:

аналіз  завдань  і   цілей  банку  з  урахуванням   ринкових можливостей і внутрішніх ресурсів банку;

ревізія   якості   вибору   цільових   ринків   на   основі   їх сегментування, вивчення попиту та позиціювання;

ревізія системи планування на предмет відповідності планів дій стратегії банку і ситуації на ринку;

оцінка   якості   планування   окремих   складових   комплексу маркетингу (продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політики);

аналіз і оцінка систем маркетингової інформації, організаційної структури маркетингових служб та маркетингового контролю.

Виявлені у ході ревізії маркетингової діяльності проблеми повинні своєчасно розглядатися і вирішуватися керівництвом банку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+