Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.6. Ефективність системи маркетингового контролю

9.6. Ефективність системи маркетингового контролю

Ефективність     маркетингового     контролю     забезпечуються дотриманням таких основних принципів:

Орієнтація на досягнення стратегічних цілей. Врахування цього принципу вимагає від системи контролю необхідності постійно тримати у полі зору стратегічні цілі банку, а не акцентувати увагу на контролі дрібних процесів і явищ.

Результативність контролю означає, що контроль не повинен проводитись тільки для того, щоб виявити недоліки і проблеми, а насамперед для ефективного впливу на маркетингову діяльність з
метою вирішення поставлених завдань.

Еластичність контролю свідчить про те, що самі параметри системи маркетингового контролю, його об'єкти і суб'єкти можуть і повинні змінюватися адекватно до зміни ринкової ситуації та інших
чинників.

Своєчасність контролю дозволяє своєчасно виявити негативні явища і процеси в організації маркетингової діяльності і завчасно реалізувати заходи по коректуванню маркетингової політики. Необхідно мати на увазі, що занадто часте проведення контрольних заходів може мати   негативні   наслідки   у   формі   зниження   самостійності   і відповідальності персоналу, а також у формі додаткових витрат часу і ресурсів.

Економічність  і  простота  системи   контролю.  Затрати  на здійснення контролю повинні завжди сп і вставляти ся з тим корисним ефектом, який може бути досягнутий в результаті його проведення.
Простота і доступність методів і форм контролю в значній мірі визначають його ефективність.

Контрольні питання

Охарактеризуйте основні принципи управління маркетингової діяльності банку.

Основні типи організаційних структур управління маркетинговою діяльністю, їхні переваги і недоліки.

Організація, основні функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків.

Процес маркетингового контролю і його складові частини.

Об'єкти маркетингового контролю і його ефективність.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+