Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. У чому полягає необхідність проведення маркетингового аналізу?

2. Чим попит відрізняється від потреби? Що слід розуміти під ефективним попитом? Які методи прогнозування попиту ви знаєте?

3. Назвіть ціль і завдання технічного аналізу проектів.

4. Які питання вирішує технічний аналіз?

5. Розкрийте сутність правового аналізу проектів.

6. Що є об'єктом дослідження соціального ана­лізу?

7. У чому полягає мета соціального аналізу про­екту?

8. Які аспекти проекту є об'єктом дослідження інституційного аналізу?

9. За допомогою яких методів проводять інституційний аналіз?

10. У чому полягає необхідність проведення еко­логічного аналізу?

11. Які чинники досліджують при проведенні екологічного аналізу?

12. Що є метою фінансового аналізу?

13. Чому виникає необхідність в оцінці фінан­сового стану підприємства «з проектом» і «без проекту»?

14. Які методи фінансового аналізу ви знаєте? Який з них застосовується найчастіше? Об­ґрунтуйте відповідь.

15. У чому полягає різниця між фінансовим і економічним аналізом?

16. За допомогою яких показників та методів здійснюють економічний аналіз?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+