Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Сучасний стан і тенденції розвитку скотарства

Найпоширенішим видом сільськогосподарських тварин у світі є велика рогата худоба. Станом на 2002 р. її поголів’я становило 1 366 664 тис. і порівняно з 1989 — 1991 рр. зросло на 71,8 млн. Ос­новну кількість худоби вирощують на Американському та Азіат­ському континентах (69,3 %). У світі чотири країни, які мають най­більшу кількість великої рогатої худоби (Індія — 221 900 тис. голів, Бразилія — 176 000, Китай — 106 175, США — 96 700 тис. голів).

Рівень розвитку молочного скотарства у різних країнах світу ду­же різноманітний. Найбільше воно розвинене у країнах Європи та Північної Америки. У 2002 р. світове виробництво молока становило 502 325 тис. т. Якщо цей показник прийняти за 100 %, то на окре­мих континентах світу частка виробництва молока становитиме, %: у Європі — 42,3, Америці — 28,8, Азії — 19,7, Океанії — 5,1, Афри­ці — 4,1. Серед країн світу найбільше молока виробляють: США — 77 021 тис. т, Індія — 35 700, Російська Федерація — 33 100, Німеч­чина — 28 012, Франція — 25 197, Бразилія — 22 635 тис. т.

У світі 15 країн, де в середньому за рік від корови надоюють 6000 кг молока і більше (Ізраїль — 10 424, Республіка Корея — 9053, США — 8431, Саудівська Аравія — 8419, Швеція — 7734, Ка­нада — 7501, Данія — 7344, Нідерланди — 7296, Фінляндія — 7036, Японія — 6874, Велика Британія — 6714, Угорщина — 6522, Ні­меччина — 6281, Франція — 6062, Кувейт — 6000 кг).

Середньорічний надій від корови у світі становить 2236 кг. Високі надої одержують на континентах Північної Америки та Європи — від­повідно 4816 і 4383 кг, а найнижчі — в Африці (492) і Азії (1248 кг). Низька продуктивність худоби цих континентів пояснюється тим, що на них розводять зебуподібну худобу і буйволів, які мають низь­ку молочну продуктивність.

Світове виробництво яловичини і телятини в 2002 р. досягло 57 883 тис. т. Найбільше вироблено їх на Американському конти­ненті (Північна — 15 760, Південна Америка — 12 432, тис. т), а се­ред країн світу — в США (12 438 тис. т), Бразилії (7136), Китаї (5320), Аргентині (2700), Австралії (2034 тис. т). Середня маса туші однієї голови в світі становила 204 кг, а в десяти країнах цей показ­ник перевищує 300 кг (Японія — 423, Ізраїль — 366, Канада — 349, США — 336, Бенілюкс — 335, Сальвадор — 311, Німеччина — 308, Австралія — 307, Ірландія — 305, Республіка Корея — 300 кг).

В Україні на 1 січня 2004 р. поголів’я великої рогатої худоби ста­новило 7712,1 тис., із них корів — 4283,5 тис. Молока в 2003 р. ви­роблялося 13 660,9 тис. т.

У нашій країні є необхідний потенціал для розвитку галузі ско­тарства, який здатний задовольняти потребу населення в молоці та яловичині. Виведено нові молочні породи великої рогатої худоби (українську червоно-рябу молочну, українську чорно-рябу молочну), внутрішньопородні типи з рівнем продуктивності в окремих стадах 5000 — 7000 кг молока від корови за рік. Успішно розвивається м’ясне скотарство. Створено три вітчизняні м’ясні породи худоби (українську, поліську і волинську), тварини яких за середньодобо­вих приростів 1200 — 1500 г у 18-місячному віці досягають живої ма­си 600 — 650 кг.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+