Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4.3. Породи м’ясного напряму продуктивності

Тварини м’ясних порід порівняно з іншими більші, мають вищу інтенсивність росту, добру пристосованість до пасовищних умов утримання. На відміну від молочних і комбінованих порід, вони на 3 — 4 міс раніше закінчують свій ріст, тобто скороспіліші. Забійний вихід у них на 5 — 10 % вищий, краще співвідношення тканин у ту­ші, менше кісток, м’язова тканина їх тонковолокниста, м’ясо рівно­мірно пронизане жиром і соковите.

До вітчизняних м’ясних порід належать українська, волинська та поліська м’ясні. Найбільш поширеними породами зарубіжної се­лекції в Україні є герефордська, абердин-ангуська, шароле, кіан- ська, санта-гертруда. Тварин цих порід використовують для виве­дення нових порід, поліпшення існуючих і промислового схрещу­вання з коровами молочного та молочно-м’ясного напрямів продук­тивності, потомство яких вирощують на м’ясо.

Українська м’ясна порода створена складним відтворним схрещуванням симентальської, шароле, сірої української та кіансь- кої порід із наступним розведенням помісей «у собі». Вирішальними чинниками породотворного процесу були оцінка тварин, випробу­вання їх за власною продуктивністю та якістю потомства, відбір, ін­тенсивне розмноження кращих тварин і підбір пар для парування.

Основними екстер’єрними особливостями породи є крупність, глибока й широка грудна клітка, добре розвинена задня частина тулуба, міцний кістяк, обмускуленість (рис. 4.6). Масть світло-поло­ва, полова. Худоба пристосована до різних кліматичних умов, без-

Рис. 4.6. Бугай укиаїнської м’ясної поиоди


прив’язного утримання, ефективного використання грубих і сокови­тих кормів. Жива маса корів — 600 - 710, бугаїв — 1000 - 1270 кг.

Відтворні здатності й молочність тварин цієї породи високі. Між- отельний період триває 400 днів. У 6-місячному віці молодняк дося­гає живої маси 200 - 220 кг. У бугайців статева зрілість настає в

11 - 14 міс.

Розводять худобу української м’ясної породи в різних кліматич­них зонах України. Плідників використовують для промислового схрещування з коровами чорно-рябої, симентальської та лебединсь- кої порід. Ефект гетерозису виявляється за живою масою і забійним виходом. Селекційна робота з породою спрямована на розведення тварин за лініями із застосуванням різних видів відбору та помір­ного інбридингу.

Волинська м’ясна порода виведена складним відтворним схрещуванням корів чорно-рябої й частково червоної польської з плідниками абердин-ангуської, герефордської та лімузинської по­рід. Для тварин цієї породи характерні високі молочність і енергія росту, добрі м’ясні якості, вони ефективно використовують пасови­ща, комолі. Тулуб у них видовжений, кістяк міцний, голова невели­ка, шия коротка, добра обмускуленість, особливо задньої частини (рис. 4.7). Жива маса корів — 500 - 550, бугаїв — 950 - 1050 кг. Те­лята народжуються живою масою 28-32 кг. У 6-місячному віці вона становить 180 - 200 кг.

Рис. 4.7. Бугай волинської м’ясної породи


Молодняк має високу інтенсивність росту. В 15 — 18-місячному віці бугайці за середньодобових приростів 1000 — 1200 г досягають живої маси 470 — 590 кг із витратою корму на 1 кг приросту 6,2 — 8 к. од.

Забійний вихід — 60 — 66 %. У корів висока відтворна здатність, відносно короткий міжотельний період (345 днів), тривалий період продуктивного використання (дев’ять років). Породу розводять у західних регіонах України, а половина поголів’я розміщена в Ко­вельському районі Волинської області.

Поліська м’ясна порода створена складним відтворним схре­щуванням корів чернігівського та придніпровського м’ясних типів з помісними плідниками абердин-ангуської породи. Названі типи виведено з використанням тварин симентальської, сірої української, шароле і кіанської порід, але у тварин чернігівського типу перева­жає кров породи шароле, а в придніпровського — кіанської. Порода затверджена в 1999 р. (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Бугай поліської м’ясної породи


Тварини широкотілі з невеликою легкою головою, мають високі відтворні якості, пропорційну будову тіла, добре розвинену муску­латуру, міцний кістяк, яскраво виражені м’ясні форми, масть світло- полова, комолі, добре використовують пасовища.

Жива маса корів 550 - 600 кг, бугаїв — 900 - 1200 кг, новона­роджених телят — 28 — 35 кг. У 18-місячному віці телиці досягають маси 410 — 450 кг, бугайці — 510 — 550 кг, середньодобові прирости яких на вирощуванні сягають 1000 — 1200 кг, маса туші — 330 — 370 кг, забійний вихід — 65 %, вміст білка у м’ясі — 18 — 20 %, кісток у ту­ші — 15 — 16 %, якість м’яса — 4 — 5 балів, витрати корму на 1 кг приросту — 7 — 8 к. од.

Тварини цієї породи поширені на Поліссі України. Селекційна робота спрямована на подальшу консолідацію породи за продуктив- ними і племінними якостями. Плідників використовують для про­мислового схрещування з коровами червоної степової, чорно-рябої, української червоно-рябої молочної, симентальської та лебединської порід.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+