Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.7.1. Системи утримання свиней

У практиці свинарства застосовують дві основні системи утри­мання: вигульну та безвигульну. Вигульну використовують на не­великих свинофермах та племінних репродукторах великих свино- комплексів. Для останніх існує режимно-вигульна та вільно-вигуль­на системи утримання тварин. Безвигульна поширена у великих господарствах промислового типу.

Для вирощування молодняку свиней застосовують три системи— три-, дво- та однофазну. Трифазна передбачає перебування поросят у трьох приміщеннях: свинарнику-маточнику — до 60-денного віку, дорощуванні — до 90 — 120-денного та на відгодівлі; двофазна — в двох приміщеннях: свинарнику-маточнику — до 90 — 120-денного віку та на відгодівлі; однофазна — поросята від народження до до­сягнення технологічних м’ясних кондицій перебувають у свинарни­ку-маточнику в тому самому станку.

Існуючі технології різної потужності виробництва свинини на 3, 6, 12 і 24 тис. свиней за рік передбачають різні типи приміщень, їхні розміри та призначення.

□ Як приклад наводимо склад свиноферми на 12 тис. голів за рік: два свинар­ники-маточники для холостих і поросних свиноматок на 600 голів кожний, 70 ремонтних свинок та 9 кнурів з пунктом штучного осіменіння; чотири свинар- ники для проведення опоросів на 120 голів кожний; два свинарники для відлу­чених поросят на 2440 і вісім свинарників-відгодівельників на 1200 голів кож­ний; два цехи з виробництва вологих кормосумішей потужністю 80 т на добу; два складських приміщення для сипких і гранульованих кормів загальною міст­кістю 200 т кожний; дві траншеї для силосу місткістю 750 т кожна; ветеринарно- санітарний пропускник на 70 чоловік.

Для різних статево-вікових груп свиней використовують станки різних конструкцій. Індивідуальні — для свиноматок та вирощу­вання поросят: ОСМ-60 для товарних та племінних ферм, СОС-Ф-35 для індустріальної технології, універсальні станки УСП і СОІЛ-17, станок-секція для безперегрупованого вирощування молодняку свиней за двофазною технологією; станки для групового утримання свиней: ОСУ-1, ОСУ-1.20.А та БКВ-2.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+