Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.7.3. Годівля свиней різного віку та фізіологічного стану

До найістотніших, зоотехнічно та економічно ефективних спосо­бів годівлі свиней, які сприяють підвищенню продуктивності й ра­ціональному використанню кормів, відносять: нормування добової даванки корму, кратність, місце і час годівлі та напування, щіль­ність тварин у станку, розмір кормових груп, фронт годівлі.

У нормуванні годівлі за основними поживними речовинами не­обхідно враховувати величину добової даванки корму, що пов’язана з анатомо-фізіологічними особливостями травного каналу свиней різ­ного віку та статі. Особливо це стосується годівлі з використанням об’ємистих кормів (соковитих, зелених, грубих), добову даванку яких можна регулювати кількістю останніх у раціоні, кратністю роздаван­ня та зміною консистенції корму (співвідношення корму і води).

Новонароджених поросят уперше годують не пізніше як через

1,5   — 2 год після народження. Протягом перших 2 — 3 днів їх під­саджують під свиноматку через кожні 50 — 60 хв, а далі інтервали між годівлями збільшують. Підгодівлю поросятам до 30-денного ві­ку роздають чотири, до 60-денного — три рази на добу. Свиням ін­ших виробничих груп — двічі на добу.

Для кожної статево-вікової групи тварин розроблені оптимальні норми площі утримання та фронт годівлі на одну голову (табл. 6.10). За групового утримання в станку фронт годівлі можна зменшити, оскільки тварини, які перебувають на нижчих ступенях ієрархії, не підходять до годівниць доти, поки старші не відійдуть від годівниці. Зважаючи на це, корму в годівницях має бути вдосталь.

6.10. Норми площі станка та фронт годівлі свиней, на одну голову

Виробнича група

Площа на одну тварину, м2

Фронт

годівлі,

см

лігва стан­ка в стаціо­нарному приміщенні

у разі літньо-табірного утримання

усього

під

навісом

вигуль­ний майдан- чик

Кнури-плідники

7

20 - 22

5-7

15

40

Свиноматки:

 

 

 

 

 

холості та поросні

1,5 - 1,8

5,5

2

3,5

35

підсисні з поросятами

5 - 6

15

5

10

35

Поросята 2-місячного віку

0,25 - 0,30

1,3 - 1,5

0,5

0,8 - 1

25

Ремонтний молодняк

0,5 - 0,7

3

0,8

2,2

30

Молодняк на відгодівлі

0,5

3

0,8

2,2

30

 

Розміри кормових груп для свиней різного віку визначено такі: кнури-плідники — індивідуально або 2 — 3 голови в станку; холості та поросні свиноматки (до 100 — 105 днів) — групами: на племінних фермах — по 8 — 10, на товарних — по 10 — 12 голів; підсисні свино­матки — за 10 — 15 днів до опоросу — в індивідуальному станку; по- росята-сисуни — по 10 — 12 голів у станку після опоросу разом із свиноматками; поросята після відлучення — групами по 20 — 25 або погніздно — по 10 — 12 голів у станку; ремонтний молодняк групами по 10 — 12 голів у станку; молодняк на відгодівлі до м’ясних конди­цій — групами по 25 — 30, до беконних — по 8 — 10 голів у станку.

Ефективність використання корму, вгодованість та стан здоров’я тварин значною мірою залежать від організації місць годівлі та на­пування. Вони мають бути зручними, доступними, підтримуватися в належному санітарному стані. Підгодівлю поросят організовують у спеціальному відділенні станка, недоступному для свиноматки (рис. 6.8). Молодняк свиней утримують у групових станках. Місце годівлі та напування обладнують біля кормового проходу.

Рис. 6.8. Індивідуальні станки для утримання свиноматок із поросятами


 

Напувають свиней усіх виробничих груп із годівниць або автона­пувалок досхочу, крім підсисних свиноматок перед відлученням по­росят, яким за добу до цього зменшують норму води наполовину (табл. 6.11).

6.11. Потреба свиней у воді

 

Норма споживання води на одну тварину за добу, л

Виробнича група

 

у тому числі для

 

усього

напуван­

ня

підготов­ки корму

технічних

витрат

Кнури-плідники

Свиноматки:

25

10

7,5

7,5

холості та поросні

25

12

6,0

7,0

підсисні з поросятами

60

20

20

20

Поросята після відлучення

5

2

1,5

1,5

Ремонтний молодняк

15

6

4,5

4,5

Свині на відгодівлі

15

6

4,5

4,5Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+