Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.8.1. М’ясна відгодівля

Для виробництва м’ясної свинини на відгодівлю ставлять нор­мально розвинених поросят різних порід (чистопородних, помісних або гідридних) у 3 — 4-місячному віці за досягнення 30 — 40 кг і за­кінчують через 4 — 4,5 міс. Відгодівлю організовують у два періоди: перший (підготовчий) триває від 3- до 5,5-місячного, другий (заключ­ний) — від 5,5- до 8-місячного віку. За перший період відгодівлі під­свинки досягають живої маси 60 кг за середньодобових приростів 500 г та витрати кормів 4,2 — 4,5 к. од на 1 кг приросту, за другий — 120 - 130 кг за середньодобових приростів 600 - 700 г і витрати кор­мів 5,0 — 5,5 к. од. на 1 кг приросту.

У разі м’ясної відгодівлі використовують різноманітні корми, які є в господарстві. За відсутності спеціальних комбікормів згодовують кормосуміші та застосовують змішаний тип годівлі, вводячи до ра­ціону свиней концентровані, соковиті і грубі корми та відходи тех­нічних виробництв (табл. 6.15). Найпоширенішими типами годівлі є концентратний, концентратно-картопляний, концентратно-корене- плідний, концентратно-силосний та відгодівля з використанням харчових відходів.


6.15. Орієнтовні суміші концентрованих кормів для м’ясної відгодівлі молодняку, % за масою

Корми

Варіант кормових сумішей

1

2

3

4

5

6

7

Кукурудза

46

44

33

33

30

43

32

Ячмінь

25

15

14

5

4

14

4

Овес
6

6


5

Горох

14

20

24

26

26

Люпин22

29

Висівки

9

16

24

23

23

16

23

Шрот соняшниковий

6

5

5

7

7

5

7

Рибне борошно

4

У 1 кг суміші міститься:
кормових одиниць

1,23

1,17

1,12

1,11

1,09

1,15

1,07

перетравного протеїну, г

116

127

135

143

160

138

157

Картопля багата на вуглеводи, але містить мало протеїну, міне­ральних речовин і вітамінів. Тому до раціону відгодівельних сви­ней необхідно вводити горох, макуху, збиране молоко, рибне, кіст­кове та трав’яне борошно з бобових культур, а в літній період — зелену масу.

У разі згодовування молодняку впродовж тривалого періоду цук­рових буряків до їхнього раціону додають білково-мінерально- вітамінні добавки, оскільки цукрові буряки характеризуються низь­ким умістом протеїну, кальцію, фосфору та вітамінів.

Годують повноцінними раціонами. Для підсвинків живою масою 40 — 70 кг і середньодобовими приростами 650 г з розрахунку на 100 кг живої маси необхідно давати 4,8 к. од. із концентрацією енер­гії не менше ніж 1,2 к. од. у 1 кг сухої речовини, для тварин живою масою 71 — 120 кг — відповідно 4,2 та 1,28.

Особливу увагу приділяють наявності перетравного протеїну, но­рма якого 115 — 120 г на 1 к. од. на початку та 90 — 110 г у кінці від­годівлі. Протеїн має бути повноцінним, особливо за такими не­замінними амінокислотами, як лізин, метіонін, цистин. У сухій ре­човині раціону для молодняку живою масою 40 — 70 кг лізину має бути 0,7 — 0,73, метіоніну + цистину 0,42 — 0,44 %, а для тварин жи­вою масою 71 — 120 кг відповідно 0,6 — 0,65 та 0,36 — 0,4 %.

Великого значення у відгодівлі свиней надають нормуванню за мінеральними речовинами і вітамінами. У перший період відгодівлі в раціоні повинно бути: кальцію — 0,84, фосфору — 0,7 %, а в дру­гий — відповідно 0,81 і 0,67 %. Потребу свиней щодо натрію та хло­ру забезпечують додаванням кухонної солі — 0,58 % до сухої речо­вини.

Для збалансування раціонів за амінокислотами та мінеральни­ми речовинами свиням згодовують корми тваринного походження (збиране молоко, сироватку, сколотини, м’ясне, м’ясо-кісткове та рибне борошно), а також використовують білково-мінерально-віта- мінні добавки, які дають можливість збалансувати раціон і за основ­ними вітамінами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+