Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Продукція є основним елементом трикомпонентної системи ко­зівництва. Вона визначає виробничу мету галузі, а селекція і тех­нологія забезпечують досягнення відповідних практичних резуль­татів. Різноманітна продуктивна здатність кіз гарантує можли­вість розвитку як спеціалізованого, так і комплексного характеру продуктивності тварин і високу економічну стабільність розвитку галузі козівництва в умовах сучасної динаміки національного й світового ринків сільськогосподарської продукції. Досягнення ви­соких виробничих результатів ґрунтується на закономірностях структури та механізму формування й оцінювання кожного з видів продукції кіз.