Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Продукція козівництва

Продукція є основним елементом трикомпонентної системи ко­зівництва. Вона визначає виробничу мету галузі, а селекція і тех­нологія забезпечують досягнення відповідних практичних резуль­татів. Різноманітна продуктивна здатність кіз гарантує можли­вість розвитку як спеціалізованого, так і комплексного характеру продуктивності тварин і високу економічну стабільність розвитку галузі козівництва в умовах сучасної динаміки національного й світового ринків сільськогосподарської продукції. Досягнення ви­соких виробничих результатів ґрунтується на закономірностях структури та механізму формування й оцінювання кожного з видів продукції кіз.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8.2. Продукція козівництва