Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5.1. Породи та кроси м’ясних курей

Сучасне бройлерне виробництво ґрунтується на вирощуванні м’ясних курчат, отриманих після схрещування спеціалізованих спо­лучних ліній м’ясних і м’ясо-яєчних порід, серед яких спостеріга­ються найвищі прирости маси за найменших витрат кормів.

Для отримання бройлерів використовують лінії спеціалізованих порід корніш та білий плімутрок. Кури м’ясного типу порівняно з яєчними більші за розмірами, менш рухливі, з рихлим оперенням. Характеризуються невеликою несучістю — 90 — 130 яєць за рік; ста­тевої зрілості досягають у 5 — 5,5-місячному віці.

Порода корніш виведена у Великій Британії схрещуванням міс­цевих бійцівських, малайських та курей породи азіль (рис. 9.7). За кольором оперення корнішів поділяють на червоних, білих, темних, полових, серед яких найпоширеніші білі. Жива маса курок — 3,3 — 3,6, півнів — 4,2 — 4,8 кг; несучість — 110 — 130 шт., маса яйця — 58 — 60 г. Молодки починають відкладати яйця в 6-місячному віці. Показник виводу курчат невисокий — 65 — 70 %. Молодняк добре рос­те й розвивається. Курей цієї породи розводять майже на всіх птахо­фабриках і птахофермах, де займаються виробництвом бройлерів.

Порода плімутрок створена в США як м’ясо-яєчна у другій по­ловині XIX ст. схрещуванням чорних іспанських, білих кохінхінів, смугастих домініканських, доркінг та явських чорних. За кольором оперення існує кілька різновидностей: сірі, смугасті, білі, чорні, по-

Рис. 9.7. Кури породи корніш


лові тощо. Найбільшого поширення набули білі плімутроки (рис. 9.8). Жива маса дорослих курок — 2,7 — 3,4, півнів — 3,6 — 4,3 кг. Кури витривалі, добре акліматизуються. За рік від них отримують 160 — 170, в окремих стадах — 200 яєць і більше середньою масою 60 г. Статевої зрілості птиця зазначеної породи досягає у 7-місячно­му віці. Інстинкт насиджування розвинений слабко. Інкубаційні якості яєць задовільні, вивід курчат коливається в межах 75 — 80 %.

Білі плімутроки є основною породою для отримання материн­ської форми бройлерів. Спеціалізовані м’ясні лінії цієї породи ха­рактеризуються швидким ростом, доброю якістю м’яса та м’ясними формами будови тіла. У нас поширені в основному лінії плімутроків канадського і голландського походження. Племінна робота з ними спрямована на підвищення інтенсивності росту в ранньому віці, продуктивності та життєздатності птиці. Основним завданням селек­ціонерів, які працюють з м’ясними лініями породи, є зниження жи­вої маси за збереження високої інтенсивності росту впродовж пер­ших восьми тижнів життя курчат.

Кроси. В племінних господарствах і бройлерних фабриках вико­ристовують в основному кроси: Смєна, Арбор Ейкерз, Кобб-500, Росс-308, Хаббард м’ясний, Гібро.

Крос Смена створений на основі трьох ліній кросу Гібро і однієї лінії кросу Бройлер-65. У 7-тижневому віці гібридні курчата дося­гають живої маси 1,6 — 1,9 кг; витрати корму на 1 кг приросту ста­новлять 2 — 2,2 кг.

Рис. 9.8. Кури породи білий плімутрок


Бройлери кросів закордонної селекції Арбор Ейкерз, Кобб-500 (американської), Домінант (чеської) у 44 — 49-добовому віці дося­гають живої маси 2,3 — 2,5 кг за середньодобових приростів 47 — 57 г

і витрати корму 1,85 — 1,93 кг на 1 кг приросту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+